Tłumaczenie z języka rosyjskiego

Elena Tuczyńska posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego, wykonującego tłumaczenia z języka rosyjskiego na polski oraz z języka polskiego na rosyjski. Podstawą merytoryczną pracy tłumacza są ukończone studia z zakresu rusycystyki na Uniwersytecie im. Łomonosowa w Archangielsku oraz licencjat z polonistyki uzyskany na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodatkowo Elena Tuczyńska ukończyła Podyplomowe Studium Tłumaczy Języka Rosyjskiego, również na UAM. Tak wszechstronne przygotowanie pozwala na wykonywanie wieloaspektowych zleceń, dotyczących tłumaczeń. Pełny zakres przyjmowanych zamówień translatorskich został przedstawiony pod adresem: http://www.tuczynska-tlumaczenia.pl.


19 wpis

20 wpis

16 wpis

25 wpis

20 wpis

10 wpis