Testament

Sporządzenie testamentu jest prostą i skuteczną formą przekazania ostatniej woli, która dotyczy dysponowania swoim majątkiem po śmierci. Warto skorzystać z usług polecanego łódzkiego adwokata Pani Moniki Kitsche-Kwasiborskiej, która z pewnością wskaże, jakie ewentualne skutki podatkowe i prawne niesie taka decyzja dla spadkobierców, tym bardziej że testamentem można przekazać swoją własność lub jej część dowolnej osobie, niekoniecznie z rodziny. W tym przypadku skorzystanie z pomocy prawnika jest wręcz konieczne, by uniknąć niepotrzebnych animozji wśród krewnych.

19 wpis

20 wpis

16 wpis

25 wpis

20 wpis

10 wpis